UNESCO

D’Lëtzebuerger UNESCO-Kommissioun huet déi sozial-historesch Aspekter vun der Oktav als immateriellt Kulturgutt vu Lëtzebuerg beliicht. Kuckt dir hei:
 
La Commission luxembourgeoise de l’UNESCO a mis en évidence les aspects socio-historiques de l’Octave comme patrimoine immatériel du Luxembourg. Regardez ici:
 
http://www.iki.lu/post/show/4
 
 
Contact Facebook:
 
https://www.facebook.com/events/232539111187249/